არა ძალადობას!!!

სამოქალაქო განვითარებისათვის სოციალური აქტივობა უერთდება საზოგადოების აღშფოთებასა და პროტესტს სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, რაც გამოიხატა წამების ფაქტების გამოაშკარავებით, გუშინ საღამოს, 18 სექტემბერს. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია არასრულწლოვანთა წამებისა და ღირსების შემლახავი ფაქტები. საქართველოში პატიმართა… Continue reading