ჩვენს შესახებ

483864_504397816290174_1491844323_nარასამთავრობო ორგანიზაცია “სამოქალაქო განვითარებისთვის სოციალური აქტივობა” დაარსდა 09.07.2012 წელს.

ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართულებები:

1. სოციალური პრობლემების წარმოჩენა; 2. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; 3. გენდერული თანასწორობის პოპულარიზაცია; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოგვარებაში თანამონაწილეობა; 5. ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვა; 6. ბავშვთა, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, ძალადობის მსხვერპლთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვა; 7. გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაჯანსაღება, 8. ტურიზმის პოპულარიზაცია. 9. ინტერნეტ-მედია სოციალური აქტივობისთვის.